Düşünce Ortamı

“Küreselleşme Kıskacında Su”
Doç.Dr.Sencer İmer, Dr.Nihal Atuk, Vedat Özbilen ve herkesin katılımıyla
Vakıf Merkezi, Saat 13:00