Dünyada Çocuk Emeği

Çocuk Emeğinin Coğrafya Atlası

Bugün dünyada resmi veriler göz önünde tutulduğu zaman 5-17 yaş arasında 1,5 milyar çocuğun yaşadığı bilinmektedir. Bu çocukların 317 milyonu ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü’nün) ölçütlerine göre ekonomik faaliyet göstermektedir. Bunlar arasından 217 milyonu ise çocuk işçi olarak kabul edilmektedir. Bu çocuk işçilerin 126 milyonu tehlikeli işlerde çalışmakta ve yaklaşık 8 milyonu da “Çocuk Emeğinin Koşulsuz En Kötü Biçimleri” olarak kabul edilen kategoriye düşmektedir. Yani 8 milyon çocuk fahişelik yapmakta, uyuşturucu satmakta, çetelere katılmakta, askerlik yapmakta, pornografiye malzeme olmakta ve kaçırılmaktadır.

“Çocuk Emeğinin Coğrafya Atlası” başlıklı bir araştırma hazırladık. Bu çalışmada, değişik ülkelerde, çocuk emeğinin, çalıştırıldıkları sektörlerden yaş dağılımına; çalışma koşullarından istatistiklere kadar çeşitli bilgilere yer verilmekte.

[ Atlas için tıklayın. ]