Dayağa karşı “Mavi Kurdele”

Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Prof.Murat Yurdakök,Türkiye’de şiddetin “terbiye” biçimi olarak algılanmasının bunun hem tekrarlanmasına hem de gizlenmesine yol açtığını belirtmiştir.Yurdakök,çocuklar fiziksel şiddete uğradığında vücutlarında oluşan çürükleri simgeleyen “mavi kurdele”kampanyası başlattıklarını,bu kurdelenin kampanyayı destekleyenlerce takılması çağrısında bulundu.

Kaynak : Milliyet gazetesi