Çocuk Pornosu ve Fuhuşla Mücadele

CHP,çocuk pornosu ve çocuk fuhşuyla mücadele konusunda gerekli önlemlerin alınması için meclis araştırması istedi.

Ayrıntılı Bilgi