Çocuk İşçiliği Meclis Gündeminde

“Çocuklar, eğitim dışına itildiği sürece çocuk işçiliği devam edecektir. Türkiye’de çocuk işçiliğinin azaldığına yönelik güncel veriler olmadığından dolayı, çalışan çocuklarla ilgili kapsamlı bir veri bulunmamaktadır. Sorunun çözümüne yönelik politikalar üretmek ve programlar oluşturmak, kapsamlı bilgi için araştırma yapılması gerekmektedir. Çocuk işçiliği toplumsal bir sorun olarak ele alınmalı, veri toplama ve izleme mekanizmaları acil olarak kurulmalıdır. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılması ve sanayi, tarım gibi en ağır koşullarda çalışan çocukların sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bir araştırma komisyonu kurulmalıdır.”

Ayrıntılı Bilgi