Çocuk Emeği Atölyesi

Çocuk Emeği Atölyesi, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı tarafından yürütülen ve tümüyle vakfın kendi kaynaklarıyla finanse ettiği, çocuk emeği sorununun farklı boyutlarıyla ele alındığı atölyeler dizisidir.

  • Çocuk Emeği Atölyesi, her biri çocuk emeği sorununun çeşitli boyutlarının ele alındığı 8 haftalık atölye çalışmalarından oluşmaktadır.
  • Atölyeler Fişek Vakfı gönüllüleri ve çocuk emeği alanında çalışan uzmanların katılımı ile yürütülecek olup tümüyle ücretsizdir.
  • Çocuk Emeği Atölyesine, alana ilgi duyan herkes başvurabilir. Başvurunuzu, başvuru formunu eksiksiz doldurarak yapabilirsiniz. Katılımcılar bu adrese yapılacak başvurular arasından seçilecektir.
  • Katılımcıların atölyeleri düzenli olarak takip etmesi ve atölye yükümlülüklerini (okuma, tartışmalara katılma vb.) yerine getirmesi beklenmektedir.
  • Atölyeler her hafta Cumartesi günleri  14:00-17:00 saatleri arasında Fişek Vakfı’nın Kızılay’daki (Selanik 52/4 ) binasında yürütülecektir.
  • Atölye süresince katılımcılardan çocuk emeği ile ilgili bir çalışma planlayıp yürütmeleri beklenmektedir.
  • Atölyelere katılan ve atölye yükümlülüklerini yerine getirenlere, katılım belgesi verilecektir.

Neden Çocuk Emeği Atölyesi?

Çocuk emeği sorunu, Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olarak varlığını koruyor. Sayıları yüz binlerle ifade edilen çocuk, fabrikalarda, tarlalarda ya da sokakta ağır koşullarda çalışmaya devam ediyor. Ekonomik-sosyal kriz ve göç çocuk işçilik sorununu daha da karmaşık bir hale getiriyor. Ancak sorunla ilgilenmesi gereken sorumlu kurum ve kuruluşlar görevlerini yeterince yerine getirmiyor. Bu ilgisizlik, çocuk emeği araştırmalarının nicel ve nitel yetersizliğini beraberinde getiriyor. Fişek Enstitüsü, Çocuk Emeği Atölyesi ile çocuk emeği sorununu yeniden görünür ve tartışılır kılmayı; çocuk emeği alanında çalışmalar yürütecek araştırmacıların yetişmesine zemin hazırlamayı amaçlamaktadır.

Fişek Enstitüsü Çocuk Emeği Atölyesi Programı – 2019

Atölye 1: Çocuk Emeği Tartışmalarına Yaklaşım (Taner Akpınar – Nail Dertli)

Atölye 2: Çocuk Emeği Araştırmaları İçin Yöntem I (Metin Özuğurlu)

Atölye 3: Çocuk İşçiliği: Hukuki Durum ve Türkiye’nin Uluslararası Sözleşmelere Uyumu (Gaye Burcu Yıldız)

Atölye 4: Tarımda Çocuk Emeği  (Cemre Yaşkeçeli)

Atölye 5: Saya Atölyelerinde Çocuk Emeği (Ercüment Akdeniz)

Atölye 6: İşyerinde Çocuklar ve İşçi Sağlığı (Mustafa Taşyürek)

Atölye 7: Çırak Çocuklar (Taner Akpınar)

Atölye 8: Çocuk Emeği Araştırmaları İçin Yöntem II (Metin Özuğurlu)

NOT: Son Başvuru Tarihi 27 Eylül’dür.

Başvuru Formu