Çocuk Emeği Atölyesi – 2021

(Çevirimiçi Yürütülecektir)

Çocuk Emeği Atölyesi, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı tarafından yürütülen ve tümüyle vakfın kendi kaynaklarıyla finanse ettiği, çocuk emeği sorununun farklı boyutlarıyla ele alındığı atölyeler dizisidir. 8 hafta olarak planlanan atölye dizisi, bu yıl covid-19 pandemisi nedeniyle internet üzerinden yürütülecektir.

  • Atölyeler Fişek Vakfı gönüllüleri ve çocuk emeği alanında çalışan uzmanların katılımı ile yürütülecek olup tümüyle ücretsizdir.
  • Çocuk Emeği Atölyesine, alana ilgi duyan herkes başvurabilir. Katılmak isteyenlerin kısa özgeçmişleri ve atölyeye katılım amaçlarını aktardıkları niyet mektubunu en geç 18 Ocak 2021 tarihine kadar fisekcocukemegiatolyesi@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Katılımcılar bu adrese yapılacak başvurular arasından seçilecektir.
  • Katılımcıların atölyeleri düzenli olarak takip etmesi ve atölye yükümlülüklerini (okuma, tartışmalara katılma vb) yerine getirmesi beklenmektedir.
  • Atölyeler 13 Şubat 2021’de başlayacak ve her hafta Cumartesi günleri yürütülecektir.
  • Atölyelere katılan ve atölye yükümlülüklerini yerine getirenlere, katılım belgesi verilecektir.
  • Atölye katılımcılarının çocuk emeği ile ilgili bir proje geliştirmesi beklenmektedir. Fişek Enstitüsü, ilke ve değerlerine uygun projelerin yaşama geçirilmesi için bütçe olanakları içerisinde destekte bulunacaktır.

Neden Çocuk Emeği Atölyesi?

Çocuk emeği sorunu, Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olarak varlığını koruyor. Sayıları yüzbinlerle ifade edilen çocuk, fabrikalarda, tarlalarda ya da sokakta ağır koşullarda çalışmaya devam ediyor. Göç ile ekonomik ve sosyal kriz, çocuk işçilik sorununu daha da karmaşık bir hale getiriyor. Ancak sorunla ilgilenmesi gereken sorumlu kurum ve kuruluşlar görevlerini yeterince yerine getirmiyor. Bu ilgisizlik, çocuk emeği araştırmalarının nicel ve nitel yetersizliğini beraberinde getiriyor. Fişek Enstitüsü, Çocuk Emeği Atölyesi ile çocuk emeği sorununu yeniden görünür ve tartışılır kılmayı; çocuk emeği alanında çalışmalar yürütecek araştırmacıların yetişmesine zemin hazırlamayı amaçlamaktadır.

Atölye Programı

Atölye 1: Çocuk Emeği Tartışmalarına Yaklaşım (Taner Akpınar-Nail Dertli)

Atölye 2: Çocuk Emeği Araştırmaları İçin Yöntem I (Metin Özuğurlu)

Atölye 3: Çocuk İşçiliği: Hukuki Durum ve Türkiye’nin Uluslararası Sözleşmelere Uyumu (Gaye Burcu Yıldız)

Atölye 4: Tarımda Çocuk Emeği  (Sebiha Kablay)

Atölye 5: Göçmen Çocuk Emeği (Ercüment Akdeniz)

Atölye 6: İşyerinde Çocuklar ve İşçi Sağlığı (Mustafa Taşyürek)

Atölye 7: Çırak Çocuklar (Taner Akpınar)

Atölye 8: Çocuk Emeği Araştırmaları İçin Yöntem II (Metin Özuğurlu)

NOT: Son Başvuru Tarihi 18 Ocak 2021’dir.